Ashley Hoekerd

‘Ruimtes vertellen een verhaal.’

Ruimtes zijn belangrijk voor de mens en beïnvloeden hoe wij handelen en ons gedragen. Daarnaast vertellen ruimtes het verhaal van de bewoners en gebruikers. Ik denk graag na over actuele vraagstukken als ‘Hoe wonen we in de toekomst?’ of ‘Wat als we geen bezit meer hebben?’ Typerend voor mijn werkwijze is ‘Rethink the existing’. Hoe zou iets ook anders of beter kunnen?

Tijdens een ontwerpopdracht ga ik graag op zoek naar de vraag achter de vraag. Daaruit komen ontwerpen met een duidelijk handschrift, goede materialen en de nodige verfijning. Na de wereld te hebben rondgereisd zit ik vol nieuwe ideeën en inspiratie die ik graag in de praktijk breng.